Zonnepanelen

Afname groei groene energie in Nederland

Waar de groei tussen 2003 en 2009 nog sterk was (0,4 procentpunt), zwakt de groei van groene energie in Nederland de laatste jaren wat af (0,1 procentpunt). Hiermee lijkt de groei dus te stagneren en dit is ten nadele van de beoogde duurzaamheidsdoelstelling van de overheid waarin 16 procent van de Nederlandse energie duurzaam opgewekt moet zijn. Waar de groei in 2011 nog 4,3 procent was, was het in 2012 4,4 procent, zo meldt het CBS.

Waarom groeit groene energie niet meer zo hard?

Dit is vooral te wijten aan het feit dat de subsidies tussen 2003 en 2009 hoger lagen dan tegenwoordig en het daardoor aantrekkelijker was om energie groen op te wekken. Nu de regelingen weer zijn aangescherpt en de bezuinigingen ook merkbaar zijn op het gebied van groene energie is er dus een minder grote groei van groene energie gerealiseerd de afgelopen jaren. Zie hieronder de afname van de groei, waarin duidelijk wordt dat groene energie in Nederland na een grote periode van groei nu niet meer zo hard groeit.

groei groene energie

Groene energie in Nederland vs. Duitsland

Deze aangescherpte regels en lagere subsidies zijn ook de reden dat groene energie in Nederland minder aanwezig is dan in buurland Duitsland. In Duitsland is al veel eerder de focus gelegd op duurzame energie en wordt dit vanuit de overheid gestimuleerd. In Nederland wordt het in veel mindere mate gestimuleerd en ook de recessie, waarin er massaal bezuinigd wordt, helpt niet mee aan het vergroten van het aandeel groene energie in het totale eindverbruik in Nederland.

Toch zijn de verschillen enorm. Even ter vergelijking: in Duitsland wordt bijna 25 procent van de energie duurzaam opgewekt. In Nederland is dit ongeveer 4 procent (EU-gemiddelde is ongeveer 13 procent). Waar Nederland in 2020 16 procent van de energie duurzaam opgewekt wilt hebben, wilt Duitsland in 2020 35 procent van de energie duurzaam opgewekt hebben. Duitsland investeert de komende tien jaar nog zo’n 200 miljard euro in groene energie. Nederland komt daar nog niet in de buurt met investeringen tussen de één en twee miljard per jaar. Hierdoor zal de kloof tussen de omvang van groene energie in Nederland en groene energie in Duitsland alleen maar groter worden.

Groene energie in Nederland vs. andere EU-landen

Het aandeel groene energie in Nederland ligt samen met nog vier EU-landen het laagst in de EU. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, zal volgens een berekening van ING 10 miljard euro nodig zijn in plaats van de twee miljard per jaar die Nederland nu investeert in duurzame energie. Dan pas kruipt Nederland richting de landen die het momenteel iets beter doen. Zweden is in ieder geval al niet meer in te halen met een duurzame opwekking van bijna 47 procent. Voor Nederland is het belangrijk die 16 procent te halen en dat kan alleen door de groei van groene energie in Nederland te vergroten!

Reageer