Vergelijk energie prijzen online

Energieleveranciers moeten zich aan regels houden willen ze hun vergunning behouden. Die regels zijn opgesteld door de NMa. In die regels staat dat leveranciers duidelijk en ondubbelzinnig tarieven en voorwaarden moeten weergeven. In dit artikel leggen we aan de hand van voorbeelden uit waar je op moet letten. Vergelijk energie na het lezen gerust online via Energievergelijken.nl. Lees meer

Energieprijzen blijven stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de stroomprijzen in Nederland sinds 2003 met 6,5% per jaar zijn gestegen. Verwacht wordt dat de energieprijzen de komende jaren blijven stijgen. Het CBS verwijst naar mogelijke oorzaken zoals de kernramp in Japan, het Duitse besluit om kerncentrales te sluiten en de onrustige situatie in Arabische landen. Ook de investeringen van energiemaatschappijen in groene energiebronnen zoals windenergie zullen naar verwachting de energieprijzen opstuwen. Energiebedrijven zullen mogelijk deze investeringen doorberekenen aan hun klanten.