De energietransitie bevat ook nadelen

5 nadelen van onze energietransitie

We zitten middenin de energietransitie. Wat inhoudt dat we van vervuilende, fossiele brandstoffen (steenkolen en aardgas) overgaan op volledig duurzame energiebronnen (windmolens en zonnepanelen). Met als uiteindelijke doel om klimaatverandering tegen te gaan. Natuurlijk is de energietransitie noodzakelijk willen we de aardbol redden, maar aan deze transitie kleven wel nadelen. We noemen er vijf.

1.      Reguleren van de energieproductie

Met de kolencentrales was het reguleren van de energieproductie lekker makkelijk. Is er stroom nodig dan zet je de fabriek aan, is er minder vraag naar stroom dan gaat de fabriek uit, of werkt hij op een lager pitje. Bij windmolens en zonne-installaties is de productie minder goed te reguleren.

Wanneer bij windkracht tien of sterke zon veel groene stroom geproduceerd wordt, kan het zijn dat er meer aanbod van energie is dan dat er vraag is. De overtollige stroom gaat verloren, omdat we het niet grootschalig kunnen opslaan en er daardoor niks mee kunnen. Hoe we tóch met die overtollige stroom om kunnen gaan zodat we het op een later tijdstip kunnen inzetten, is een vraagstuk waar slimme mensen over de hele wereld zich over buigen. Van Australië tot aan de Utrechste wijk Lombok vinden er allerlei proeven plaats om er voor te zorgen dat we 24 uur per dag duurzame energie volledig kunnen gebruiken.

2.      Gesjoemel met groene stroom

Met de energietransitie proberen sommige partijen op een oneerlijke manier hun slag te slaan. En wel hierom: een deel van de Nederlanders wil graag groene energie en is bereid daar meer voor te betalen. Een aantal energieleveranciers bedachten daarom een ‘handige’ manier om aan de groene vraag te voldoen: grijze stroom verkopen als groene stroom. Door groencertificaten van andere landen te kopen (een groencertificaat is een bewijs dat stroom duurzaam geproduceerd is), konden zij doen alsof hun grijze stroom groene stroom was. Dus jij dacht als klant groene stroom af te nemen, maar in werkelijkheid was het niet duurzaam opgewekt.

Daarom adviseren we bij Energievergelijken.nl altijd: wil je écht groene stroom, kies dan voor een energieleverancier die stroom opwekt met bijvoorbeeld Hollandse wind.

3.      De kosten van de energietransitie

De energietransitie kost geld. Dit is zeker een nadeel, want er hangt nogal een prijskaartje aan, zowel op landelijk als individueel niveau.

Individueel niveau

Als inwoner van Nederland is het handig als je meebeweegt met de energietransitie. Denk aan zonnepanelen en aardgasvrij wonen. Dit hoeft niet meteen morgen, het komt eerder neer op een meerjarenplan. Die investeringen kosten je geld. Helemaal wanneer je besluit om je huis volledig energieneutraal te maken. De maatregelen waaraan je kunt denken, zijn:

 • Het isoleren van de muren, vloer en dak
 • HR++ glas
 • Zonnepanelen installeren
 • Warmtepomp installeren
 • De woning loskoppelen van het gas. (Bij sommige netbeheerders kost dat flink wat geld)

Onlangs stond er in het NRC een artikel over een vrouw die haar woning energieneutraal heeft gemaakt. Totale kosten: €80.800. Zij had wel een complexe woning waardoor de kosten zo hoog uitvielen. Bij een minder complexe woning schijn je voor het energieneutraal maken de helft minder kwijt te zijn.

Er ligt nu ook een voorstel bij de Tweede Kamer voor een verbod op het installeren van traditionele cv-ketels na 2020. Dus als jouw cv-ketel aan vervanging toe is, mag je alleen nog maar een duurzaam alternatief installeren zoals een warmtepomp. Die overigens ongeveer drie keer zo duur is in vergelijking met een cv-ketel: €9.000,- voor de warmtepomp versus €2.000,- voor een cv-ketel.

Subsidies
De overheid komt je deels tegemoet wanneer je investeert in duurzaamheid. Bij zonnepanelen krijg je de btw terug en ook is er de ISDE. Een subsidieregeling voor degenen die bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen.

Landelijk niveau

Via de overheid betaal je mee aan de energietransitie. De opbrengsten van de energiebelasting zijn namelijk mede bedoeld voor de ISDE en de SDE+ (een duurzaamheidssubsidie voor bedrijven) die nodig zijn om de transitie te bevorderen. In eerste instantie betaalden we met de gehele bevolking de energiebelastingen, maar die zijn zo opgebouwd dat ze steeds meer voor rekening komen van één bepaalde groep. Hoe zit dit?

Degenen die geld hebben om te investeren in zonnepanelen of andere vormen van duurzaamheid, verlagen ten eerste hun energierekening. Ten tweede hoeven zij over de stroom die zij zelf opwekken, geen energiebelasting te betalen.

De groep die bijvoorbeeld geen geld heeft om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen, blijft volledig gas en stroom afnemen van het energienet. Zij blijven dus energiebelastingen betalen over hun volledige energieverbruik. Bovendien worden de energiebelastingen jaarlijks verhoogd, omdat de overheid geld nodig heeft voor het bekostigen van de energietransitie.

Je ziet dus een scheefgroei in wie hoeveel meebetaalt aan de energietransitie. Men zegt ook wel: de rijken worden rijker en de armen worden armer. Maar gelukkig wil Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hier een stokje voor steken. Op den duur verandert de salderingsregeling in een subsidieregeling en worden hopelijk de kosten voor de transitie weer eerlijk verdeeld.

4.      Ons uitzicht wordt vervuild

Onze horizon wordt vervuild door al die windmolens. Of dit werkelijk zo is, verschilt natuurlijk per persoon want smaken verschillen. Sommigen vinden die windmolens inderdaad geen gezicht terwijl anderen de windmolens zien als een mooi en typisch Hollands aanzicht. De een stoort zich ook vreselijk aan de weilanden met zonnepanelen terwijl de ander het inmiddels als een onderdeel van onze maatschappij ziet. Hoe je het ook wendt of keert, het gaat een beetje ver om de energietransitie stop te zetten omdat wij ons mooie uitzicht willen behouden.

5.      Werkgelegenheid

De grijze industrie, zoals de kolencentrales, de gaswinningbedrijven en ook weer de bedrijven die voor deze bedrijven werken, krijgt te maken met een krimp in de werkgelegenheid. Als we in 2050 met z’n allen geen aardgas meer mogen gebruiken en als alle kolencentrales sluiten, komen de werknemers bij deze energieproducenten zonder werk te zitten. Dit treft veel mensen, want er wordt gezegd dat alleen al de aardgasindustrie in Noord-Nederland voor 20.000 fulltime banen zorgt.

Tegelijkertijd levert de groene sector ook weer nieuwe banen op. Windmolenparken moeten gebouwd worden, cv-ketels moeten op de lange termijn vervangen worden door duurzame alternatieven en ook de elektrische auto-industrie breidt uit. Maar of de duurzaamheidssector genoeg nieuwe banen oplevert, is de vraag. Het is in ieder geval belangrijk dat mensen die in de grijze industrie werkzaam zijn, omgeschoold worden zodat ze ook in de groene industrie aan de slag kunnen. Ook dienen technische opleidingen het lesprogramma aan te passen om op de toekomst voorbereid te zijn.

Ondanks alle nadelen…

Ook al kent de energietransitie nadelen, als we nog lang op de aardbol willen rondlopen is het belangrijk dat we deze transitie stimuleren. Want als we niks doen raken de fossiele brandstoffen uiteindelijk op en stijgt temperatuur op aarde serieus met een aantal graden. Dan zijn er waarschijnlijk nog veel grotere gevolgen dan de energietransitie met zich meebrengt.

Reageer

3 reacties

 1. Jan Lensink

  Het gaat erom de CO2 uitstoot te reduceren. Dus kunnen we m.i. beter gewoon op kernenergie overschakelen en al dat geld wat we dan overhouden, in de energietransitie van Afrika investeren.
  Gegarandeerd 100 keer zoveel CO2 reductie per Euro.

 2. Fransamsterdam

  “Hoe je het ook went of keert….”
  Lagere school:
  Werkwoord: wenden
  Stam: wend
  3e persoon enkelvoud: stam + t
  “Hoe je het ook wendt of keert”, derhalve.

  • Annemieke

   Ha Frans! Fijn dat we zo’n scherpe lezer hebben. Bedankt, een fout die ik in het vervolg niet meer zo snel maak met deze Nederlandse les. Groeten Annemieke – Energievergelijken.nl