Kernenergie heeft voordelen en nadelen

Kernenergie: waarom is daar zoveel discussie over?  

Kernenergie bestaat uit energie opgewekt met uranium; een radioactief metaal in de grond. Er zijn voorstanders en tegenstanders van kernenergie. De eerste groep vindt dat we in de toekomst niet zonder kernenergie kunnen, omdat een schone vorm van energie is. De tweede groep ziet liever dat kernenergie verdwijnt: we blijven achter met kernafval en ook uranium, de grondstof voor kernenergie, wordt niet altijd op vriendelijke wijze gewonnen.

Kernenergie in Nederland

In Nederland hebben we één kerncentrale en die staat in Borssele, Zeeland. Er wordt 4 miljard kilowattuur energie geproduceerd waar een miljoen huishoudens gebruik van maken. Ook importeren we kernenergie uit onder andere België en Frankrijk, waar veel kernenergie is. Wereldwijd wordt al vijf jaar achter elkaar meer en meer kernenergie geproduceerd. Rusland en Oost-Europa dragen hieraan bij, maar vooral China is lekker bezig. Vorig jaar gingen er drie kerncentrales in China open en er zijn er nog 18 in aanbouw.

Waarom is er nou zoveel discussie over kernenergie? Omdat er nogal wat voor- en nadelen aan kleven. Laten we beginnen met het positieve van kernenergie; waarom de voorstanders de voorstanders zijn.

Kernenergie is een schone vorm van energie

Een belangrijk argument vóór kernenergie is de schone manier van opwekken; er komt nauwelijks CO2 vrij bij de productie en daarmee kunnen we klimaatverandering tegengaan. Kernenergie biedt, naast dat het ‘schoon’ is, ook zekerheid. In de Verenigde Staten is er de kerncentrale in Illinios. Vorig jaar produceerde deze kerncentrale uit 1971 24/7 energie terwijl de meeste kerncentrales 81 procent van de tijd energie produceren. Het blijkt maar weer dat leeftijd lang niet alles zegt. Vergelijk die productie eens met een windenergie: ook dit is een schone energie, maar de productie is afhankelijk van wind. Met zonne-energie werkt het net zo; zonder zon laten die kWh’s op zich wachten. Daarom stelt onder andere de World Nucleair Association (WNC) dat voor een toekomst met duurzame energie absoluut kernenergie nodig is.

Een tweede voordeel is de lage prijs van de grondstof uranium, omdat er wereldwijd veel van is. Het wordt vooral uit mijnen gehaald. Met de voorraden die we nu produceren kunnen we de komende 100 jaar nog genoeg energie produceren.

Nadelen van kernenergie

Ondanks dat kernenergie zo goedkoop en schoon is, zijn er veel protesten tegen kernenergie. Er kleven namelijk nogal wat nadelen aan.

  • Een groot nadeel van kernenergie is de radioactieve afval. Vang je radioactieve straling op dan kun je ernstige gezondheidsklachten krijgen zoals kanker. Dus waar moet het kernafval heen? Het kan namelijk nog duizenden jaren actief blijven en daardoor nog duizenden jaren schadelijk zijn. Opbergmethoden zijn in vaten in een opslagruimte bij de kerncentrale zelf. Ook is het plan om kernafval ver onder de grond te bewaren; 4 km om precies te zijn. In de onderste 2 km bevindt zich het afval en in de bovenste 2 km wordt beton gestort. Maar als het in de toekomst lekt dan kan de kernafval mogelijk alsnog schade aanrichten.
  • Het bouwen van kerncentrales is duur. Van tevoren wordt er een begroting gemaakt van een paar miljard euro. Tijdens de bouw blijkt vaak dat er nog een paar miljard euro extra nodig is. Die prijs zie je als verbruiker terug in de kosten voor gas en stroom.
  • Wie kernenergie produceert kan ook kernwapens maken waar veel schade mee is aan te richten.
  • De kans is klein, maar gebeurt er een ongeluk in of rondom een kerncentrale dan kan dit grote gevolgen hebben. In het verleden hebben zich er meerdere voorgedaan. We geven twee voorbeelden met de grootste impact:
    Fukushima in Japan: in 2011 was er een zeebeving in de buurt van de Japanse kerncentrale Fukushima waarna er een tsunami ontstond en de kerncentrale stil lag. 100.000 mensen moesten geëvacueerd worden.
    Tsjernobyl in Oekraïne: in 1986 ontplofte in Oekraïne in Tsjernobyl een kerncentrale. Naast dat er veel slachtoffers waren door de ontploffing kregen ook veel mensen kanker. Over een groot deel van Europa verspreidde zich een wolk met radioactieve stoffen.
  • Het produceren van uranium gaat niet altijd van een leien dakje. Frankrijk bijvoorbeeld heeft veel uranium, maar door de vele protesten zijn ze uitgeweken naar het Afrikaanse Niger. Hoe het land daar onder lijdt, lees je in een artikel van de Correspondent. De bevolking daar heeft onder andere te maken met vervuild water waarin het radioactieve uranium zit. Daarnaast belandt afval uit de uraniummijnen in de omgeving en verkoopt personeel van de mijnen gebruikte materialen die radioactief besmet zijn door aan de lokale bevolking. Allemaal met het gevolg dat de omwonenden worden blootgesteld aan radioactieve straling.

 

 

 

Reageer