Het klimaatakkoord met de hoofdlijnen waardoor we de helft minder CO2 uitstoten in 2030

Het klimaatakkoord: wat er is afgesproken

In 2030 moet onze CO2-uitstoot verminderd zijn met 49 procent ten opzichte van 1990. Daarvoor moeten we wel aan de bak dus zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord opgesteld; plannen waardoor we duurzamer met de aarde omgaan. Onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving rekent nu uit of we met dit akkoord over elf jaar werkelijk tonnen minder CO2 uitstoten of dat het akkoord toch nog aangescherpt moet worden.

De afgelopen vier maanden werd aan vijf ‘tafels’ vergaderd over het klimaatakkoord. Iedere tafel bestond uit een diverse groep mensen en had zijn eigen thema. Mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid kraakten hun hersenen over duurzame oplossingen en daaruit zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gerold. De vijf thema’s zijn elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw. De meeste impact op de CO2-reductie hebben de plannen van de elektriciteit- en industrietafels.

Voor wie snel een overzicht wil van het klimaatakkoord heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie een handige infographic gemaakt.

Elektriciteit

Elektriciteit is een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord. Het komt erop neer dat we versneld overgaan op duurzaam opgewekte stroom: 75 procent van onze stroom is in 2030 groen. Nu produceren we nog rond de 17 Twh (terwattuur) groene stroom en in 2030 is dit 85 Twh.  Even voor je beeldvorming: er is 1 Twh nodig om heel Den Bosch van stroom te voorzien. Hoe versnellen we de overgang naar duurzame elektriciteit:

 • Meer windmolenparken op zee, 700 stuks.
 • Meer windmolens op land, 500 stuks. Met betrokkenheid van omwonenden wordt dit plan uitgevoerd zodat ook zij voor de plaatsing van windmolens zijn. Bijvoorbeeld door omwonenden de mogelijkheid te bieden om te investeren in de windmolens.
 • Het installeren van 75 miljoen nieuwe zonnepanelen.

Het verlagen van de productiekosten van windenergie en zonne-energie is belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de groei van groene stroom. Lage investeringskosten en een snelle terugverdientijd maakt het aantrekkelijk om te investeren.

Gebouwde omgeving

Bij de gebouwde omgeving gaat het om de huizen waar jij en ik in wonen. Hoe maken we die duurzamer zodat we straks goed geïsoleerde woningen hebben, uitsluitend duurzame energie verbruiken en een deel van de woningen die energie zelf opwekken?

Het gaat om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. Die moeten allemaal goed geïsoleerd worden. Hoe dan?

 • Daarvoor is een financiële prikkel nodig. Dus stijgt de energiebelasting op gas en daalt die voor stroom. Als het voordeliger is om stroom dan gas te verbruiken, investeren wij Nederlanders zeker in isolatie en elektrische oplossingen is de gedachtegang.
 • Het aanbod van de isolatiemogelijkheden moet worden uitgebreid en voordeliger worden.
 • Er komt een gebouwgebonden financiering waarbij een lening voor verduurzaming is gekoppeld aan de woning en niet aan de bewoner zelf.
 • ‘Van het gas af’ blijft belangrijk. Driekwart van alle woningen die tussen 1 juli 2018 tot eind 2021 gebouwd worden, moeten aardgasvrij zijn.
 • Gemeentes komen met een plan per wijk over hoe zij duurzame woningen gaan stimuleren. Een wijkgerichte benadering wordt dit in het klimaatakkoord genoemd die gemeentes actief naar hun inwoners communiceren.

 Industrie

Ook de industrie werkt mee. De uitstoot van CO2 bij deze groep moet nagenoeg nul worden. Hoe gaan zij dat doen:

 • De industrie richt zich op elektrificatie zoals het gebruik van elektrische boilers en elektrische fornuizen.
 • De industrie gaat meer gebruik maken van de warmte die bij processen vrijkomt. Denk aan warmtepompen en het gebruik van reststromen zoals stoom.
 • Investeren in opslag van CO2 zolang er voor bepaalde sectoren nog een lange weg te gaan is om met alternatieven de CO2-uitstoot terug te dringen.

Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat de goede internationale concurrentie positie van de Nederlandse industriesector behouden blijft. De duurzame maatregelen mag die positie niet verminderen.

Mobiliteit

Met mobiliteit wordt een vermindering van 16 megaton CO2-uitstoot verwacht. Elektrisch rijden speelt hier een belangrijke rol in. Denk aan bestelbusjes die op elektriciteit rijden. Ook processen in het bedrijfsleven kunnen verbeteren waardoor bijvoorbeeld transport efficiënter verloopt. Daarnaast gaan consumenten ook de impact van de plannen merken:

 • Het gebruik van een fiets wordt aantrekkelijker gemaakt door werkgevers
 • De overstapmogelijkheden tussen verschillende vervoersmaatregelen worden bevorderd (auto, ov en fiets).
 • Het delen van een auto wordt aantrekkelijker
 • Elektrische auto’s moeten financieel de concurrentie aangaan met traditionele auto’s.

Landbouw

De voedselvoorziening in de landbouw kan duurzamer. Dit kan op allerlei momenten in de voedselketen.

 • Zo kan de vleesindustrie bijdragen door stallen aan te passen waardoor minder methaangas wordt uitgestoten. Door weilanden beter te bemesten en minder kunstmest te gebruiken, vermindert de uitstoot eveneens.
 • De glastuinbouw kan het energieverbruik verduurzamen door gebruik te maken van geothermie waarbij gestookt wordt op aardwarmte.
 • Consumenten kunnen bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening door minder voedsel weg te gooien en duurzame keuzes te maken. Onder andere door meer plantaardig producten te eten in plaats van dierlijke producten.

Hoe nu verder

Nu de grote lijnen van het klimaatakkoord er liggen, rekenen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau uit of het werkelijk zoveel CO2 bespaart als ieder van de vijf thema’s voor ogen heeft. Zo niet, dan worden de plannen bijgeschaafd om de doelen wel te bereiken.

Zoals gezegd bevat dit akkoord alleen de grote lijnen van de weg naar minder CO2-uitstoot. Het moet nog verder uitgewerkt worden voor concrete maatregelen en daar gaat de overheid in de tweede helft van 2018 mee aan de slag. Zodat we uiteindelijk werkelijk de helft minder CO2 uitstoten in 2030.

Nu al aan de slag

Je kunt ook nu al duurzamer leven door te kiezen voor een groene energieleverancier via onze energievergelijker. Zet je bovendien de filter op 100% groene energie, dan krijg je niet alleen de duurzame energieleveranciers te zien, maar weet je ook meteen wat de goedkoopste energieleverancier is voor jouw verbruik. Ben je benieuwd? Maak dan snel een energievergelijking en vraag direct online het voordeligste aanbod aan.

Vergelijk direct alle energieleveranciers >>

 

 

Reageer