Energieakkoord

Nederland ligt ver achter op schema Energieakkoord

Er hangen donkere wolken boven het Energieakkoord. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het Nederland niet lukken om het aandeel duurzame energie te laten groeien naar 14 procent in 2020. De doelstellingen die in 2013 opgenomen zijn in het Energieakkoord, worden in een rapport van de Algemene Rekenkamer ‘niet realistisch’ genoemd. Komt het nog goed met de verduurzaming in Nederland?

14 procent duurzaam in 2020

In 2013 legde het kabinet de duurzaamheidsplannen vast in het Energieakkoord. Het belangrijkste doel: 14 procent van de energie in Nederland moet in 2020 duurzaam opgewekt worden. In 2023 moet het aandeel duurzame energie zelfs op 16 procent liggen. Op dit moment wordt ongeveer 4,5 procent van alle Nederlandse energie duurzaam opgewekt.

Wat kunnen we doen om de verduurzaming te versnellen?

Dat het niet hard genoeg gaat met het uitbreiden van hernieuwbare energie, mag duidelijk zijn. Experts hebben talloze ideeën om de verduurzaming te versnellen. Hieronder zie je een viertal maatregelen die het Energieakkoord kunnen redden, of in ieder geval het tempo van de verduurzaming kunnen opschroeven.

1. Meer windmolens op de Noordzee

Tussen 2011 en 2023 wordt maar liefst 58,9 miljard euro uitgetrokken voor de verduurzaming. Om de doelen uit het Energieakkoord te kunnen halen, moet het kabinet volgens de Rekenkamer bovenop dit bedrag nog eens 12,8 miljard euro uittrekken voor nieuwe windparken op de Noordzee. Met het geld kunnen op de aangewezen locaties meer windmolens worden gebouwd, of nieuwe en duurdere locaties aan het plan worden toegevoegd. Het verhogen van het gereserveerde bedrag heeft echter ook tot gevolg dat de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden €65 tot €100 hoger zal worden.

2. Europese energieprojecten subsidiëren

Een andere optie is volgens de Rekenkamer om met Nederlands geld duurzame energie in andere EU-landen te subsidiëren. Omdat het klimaatprobleem wereldwijd speelt, maakt het niet uit wáár in Europa extra duurzame energie wordt opgewekt – áls het maar duurzaam opgewekt wordt. Hier zou 9,3 miljard euro extra voor nodig zijn. Daarvoor moet het kabinet wel de huidige subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) wijzigen. Nadeel van deze maatregel is echter dat het minder werkgelegenheid in Nederland creëert en dat onze kennisindustrie er minder van profiteert.

3. Meer ‘nul-op-de-meter’-woningen

‘Nul-op-de-meter’-woningen zijn woningen die net zoveel energie verbruiken als dat ze opwekken. Door 200.000 woningen te renoveren, zouden we ook aan het Energieakkoord voldoen. Voor het idee: de Stroomversnelling heeft als doel in totaal 110.000 woningen te renoveren.

4. Meer particulieren met zonnepanelen

Als ieder huis zes zonnepanelen op het dak heeft liggen, dan zou dat 1.200 kWh per huishouden opleveren; 8.400 miljoen kWh als je alle zonnepanelen bij elkaar optelt. De heffingskorting zou gebruikt kunnen worden om mensen indirect de investering van de overheid terug te laten betalen. Een mooi idee, maar zelfs als het haalbaar zou zijn om zoveel woningen van zonnepanelen te voorzien, dan zou je slechts de helft van het beoogde doel uit het Energieakkoord halen.

Hoe nu verder?

De Rekenkamer adviseert dat het kabinet snel actie onderneemt aan de hand van haar adviezen. Minister Kamp stelt in een reactie echter eerst de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 af te wachten. Onverstandig, aldus de Rekenkamer: “Een beslissing tot 2016 zal te laat zijn om de doelen binnen het afgesproken tijdpad te halen. De geschetste alternatieven vragen nu om besluitvorming.”

Alle kleine beetjes helpen! Je energieverbruik verminderen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Niemand wil toch onnodig veel betalen voor energie? Ook een goed idee voor je portemonnee: overstappen van energieleverancier. Maak vandaag nog een energievergelijking en zie direct welk energiebedrijf de beste deal heeft!

Energie vergelijken

Reageer

1 reactie

  1. P. Lomito

    Het Energieakkoord gaat sowieso verkeerd uitpakken door de enorme kosten (80 miljard euro) waarmee nog geen 1% van ons totale energieverbruik geproduceerd kan worden. Die 80 miljard wordt op het bordje van huishoudens geschoven door verhoging van de Opslag Duurzame Energie ofwel ODE, waardoor de energierekening van huishoudens zo’n € 500 per jaar duurder gaat uitvallen zonder enige tegenprestatie (je krijgt geen gratis stroom of korting op stroom).

    Het resultaat zal zijn dat draagkrachtige huishoudens maatregelen gaan nemen om gebruik van dure netstroom/aardgas/warmte te vermijden om zo geen ODE te betalen. De minder draagkrachtige huishoudens zullen genoodzaakt worden het energieverbruik te minderen door genoegen te nemen met minder comfort (thermostaat lager, lampen/TV minder lang gebruiken). In beide gevallen zal de grondslag voor de belastingheffing afnemen zodat de ODE extra omhoog moet zodat de prikkel om minder te verbruiken sterker wordt enz.

    Dat dit onhoudbaar is kunnen we zien in Duitsland en Spanje die ons al zijn voorgegaan in deze heilloze spiraal naar beneden. Het eindresultaat is dat miljoenen gezinnen in (energie)armoede terecht komen en dat de subsidie op duurzame opwekking naar beneden bijgesteld moet worden.

    Nederland zou er van kunnen leren…