Vergelijk energie prijzen online

Energieleveranciers moeten zich aan regels houden willen ze hun vergunning behouden. Die regels zijn opgesteld door de NMa. In die regels staat dat leveranciers duidelijk en ondubbelzinnig tarieven en voorwaarden moeten weergeven. In dit artikel leggen we aan de hand van voorbeelden uit waar je op moet letten. Vergelijk energie na het lezen gerust online via Energievergelijken.nl. Lees meer

Energieprijzen blijven stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de stroomprijzen in Nederland sinds 2003 met 6,5% per jaar zijn gestegen. Verwacht wordt dat de energieprijzen de komende jaren blijven stijgen. Het CBS verwijst naar mogelijke oorzaken zoals de kernramp in Japan, het Duitse besluit om kerncentrales te sluiten en de onrustige situatie in Arabische landen. Ook de investeringen van energiemaatschappijen in groene energiebronnen zoals windenergie zullen naar verwachting de energieprijzen opstuwen. Energiebedrijven zullen mogelijk deze investeringen doorberekenen aan hun klanten.

Duurzame energie voor heel Noord-Limburg

Alle huishoudens in Noord Limburg en het Duitse grensgebied kunnen worden voorzien van duurzame energie. Dit wijst het onderzoek ‘Energie zonder Grenzen’ uit. Onderzoekers hebben aan de Duitse en Nederlandse kant van de grens bekeken in welke mate duurzame bronnen aanwezig zijn. Uit gesprekken met verschillende gemeenten, bedrijven en energieleveranciers is gebleken dat er voldoende mogelijkheden voor duurzame energie zijn voor de 165.000 huishoudens in de regio. Op 1 december wordt het onderzoek gepresenteerd aan de regionale overheden en het bedrijfsleven.

Hoeveel kost warm water eigenlijk?

De energiekosten voor warm water zijn bij Nederlanders niet goed bekend. Een onderzoek van TNS Nipo wijst dit uit. Het onderzoek, in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens, presenteert dat slechts 8% van de Nederlanders op de hoogte is van het feit dat er een groot verband bestaat tussen energiekosten en het water dat men gebruikt. Een derde van het totale energieverbruik gaat naar het opwarmen van water, met name voor het bebruik van de douche. Voor een gemiddeld huishouden € 200,- per jaar. Met het oog op de stijgende energieprijzen zullen deze kosten naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder oplopen.