Terugleversubsidie voor zonnepanelen vanaf 2020

Terugleversubsidie voor zonnepanelen: de opvolger van de salderingsregeling

Het is zover: we hebben meer duidelijkheid over wat de salderingsregeling straks doet. Het wordt een terugleversubsidie. We waren al een tijdje aan het wachten op de verlossende brief van Minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat, want veel mensen wachten met investeren in zonnepanelen omdat de opvolger van de salderingsregeling nog niet duidelijk was. Goed nieuws: de gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar blijft hetzelfde.

2020 is het jaar waarin de salderingsregeling passé is en we te maken hebben met een subsidieregeling voor zelfopgewekte stroom. Dit maakte minister Wiebes bekend in een brief aan de tweede kamer. Redenen zijn onder andere dat de salderingsregeling voor de overheid een dure vorm van subsidie is en omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Overigens geldt de subsidieregeling ook voor andere vormen van duurzame energie, zoals windenergie. Wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe regeling leggen we je hieronder uit.

De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen

De nieuwe subsidieregeling voor zonne-energie ziet er als volgt uit:

Over de zonne-energie die jij zelf opwekt en verbruikt, betaal je geen energiebelastingen, btw en leveringskosten. Dus kun je het beste zoveel mogelijk stroom zelf verbruiken om de energierekening laag te houden. De zonnestroom die je niet zelf verbruikt, lever je terug op het energienet. Daar ontvang je een terugleversubsidie per kWh voor. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

De huidige salderingsregeling

Met de huidige salderingsregeling kun je alle stroom die je in een jaar tijd hebt opgewekt in mindering brengen op de stroom die je jaarlijks verbruikt. Wek je bijvoorbeeld jaarlijks 3000 kWh stroom op en verbruik je ook 3000 kWh, dan is je energierekening nul euro.  Voor alles wat je meer opwekt dan verbruikt krijg je alleen een terugleververgoeding van de energieleverancier.

Wat er precies verandert

voor de duidelijkheid een korte samenvatting over wat er vanaf 2020 verandert:

Het is straks niet meer mogelijk om terug te leveren voor hetzelfde tarief als waarvoor je stroom afneemt bij de energieleverancier.

Om goed te begrijpen wat dit voor jou inhoudt, geven we hier een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.

Oude situatie:

Een gezin verbruikt in een jaar tijd 3.000 kWh en hun zonne-installatie wekt ook 3.000 kWh op. Daarvan verbruiken ze 2000 kWh zelf. Er blijft 1.000 kWh over die ze terugleveren op het energienet. In totaal nemen ze 1000 kWh af van de energieleverancier op momenten dat er geen zon is (in de avonduren bijvoorbeeld). Die afgenomen 1000 kWh mogen ze vervolgens aftrekken van hun eigen opgewekte 3.000 kWh (dit is salderen). Dit wordt verrekend door de energieleveranier. De uiteindelijke energierekening: € 0,-

Nieuwe situatie

De beginsituatie is hetzelfde: een gezin verbruikt in een jaar tijd 3.000 kWh en hun zonne-installatie wekt 3.000 kWh op. Wederom verbruiken ze 2.000 kWh zelf en 1.000 kWh leveren ze terug op het energienet. Nu komt de verandering: Die 1.000 kWh kunnen ze straks niet meer van de 3.000 kWh opgewekte zonnestroom aftrekken; in plaats daarvan ontvangen ze een subsidiebedrag per teruggeleverde kWh. De energieleverancier verrekent vervolgens het totale subsidiebedrag met het bedrag dat het gezin aan hem verschuldigt is voor het energieverbruik op momenten dat de zon niet schijnt.

De nieuwe subsidieregeling is niet zo voordelig als de salderingsregeling, maar toch heb je met zonnepanelen een aanzienlijk lagere energierekening dan wanneer je geen zonnepanelen hebt.

Waarom de verandering niet erg is

Nu kunnen we natuurlijk met z’n alle roepen: ‘belachelijk!’ en ‘wie zijn er weer de dupe? Wij!’, maar er valt iets te zeggen voor deze keuze van de overheid. Lees even verder.

De prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald; blijft de salderingsregeling ongewijzigd dan is straks in 2025 de gemiddelde terugverdientijd teruggelopen van zeven naar vier jaar. Minister Wiebes vindt dat op deze manier ‘overstimulering’ ontstaat en ziet liever dat de terugverdientijd op zeven jaar blijft; wat het geval is met de nieuwe subsidieregeling. Zeven jaar blijkt voor de ‘gemiddelde Nederlander’ interessant genoeg om te investeren in zonnepanelen. Voor Minister Wiebes een goede reden om de subsidie voor zonnepanelen mee te laten bewegen met de ontwikkelingen op de zonnepanelenmarkt.

Dat de prijzen van zonnepanelen zijn gedaald, is te zien in onderstaande grafiek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit een onderzoek naar de kosten van zonnepanelen 2016. In vijf jaar tijd zijn zonnepanelen vijftig procent goedkoper geworden. De grootste daling was tussen 2011 en 2013. Daarna is de prijs niet veel verder gedaald. Zie hieronder de kosten per Wattpiek (het vermogen van zonnepanelen) sinds 2011.

de prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren met 50% gedaald

 

Een tweede belangrijke reden is de rekening voor onze transitie naar duurzame energie. Die moet betaald worden. Deels worden die kosten opgebracht door de energiebelastingen, maar steeds minder mensen dragen hieraan bij vanwege de salderingsregeling voor zonnepanelen. Zonnepaneeleigenaren worden momenteel namelijk vrijgesteld van de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Met als gevolg dat die kostenposten stijgen, maar dan vooral voor de mensen die geen zonnepanelen hebben. Met de subsidieregeling is dit verleden tijd, want vanaf dan zorgen we er met z’n allen weer voor dat het investeringspotje voor de energietransitie gevuld wordt. Degenen zonder zonnepanelen weliswaar wat meer dan degenen met zonnepanelen.

Terugverdientijd

Toch nog even over die terugverdientijd van zeven jaar. Minister Wiebes noemt die zeven jaar in zijn brief, maar volgens ons kan dit met de nieuwe regeling behoorlijk verschillen per gezin. Is er altijd iemand thuis? Dan is de terugverdientijd stukken korter dan wanneer er bijna nooit iemand thuis is. Waarom: je energierekening wordt met name verlaagd door stroom direct te verbruiken als het opgewekt wordt; dit is overdag. Dus gezinnen waarbij er overdag iemand thuis is, zijn voordelig uit.

Tweeverdieners profiteren daarentegen minder. Die zijn grotendeels ’s avonds thuis als de zon niet of nauwelijks schijnt en daarom verbruiken zij minder stroom als het net is opgewekt. Zij zijn meer aangewezen op teruglevering en de terugleversubsidie.

De terugleversubsidie per kWh zal in euro’s niet hetzelfde voordeel opleveren als wanneer opgewekte stroom meteen verbruikt wordt. Mensen die overdag weinig thuis zijn hebben daarom waarschijnlijk te maken met een langere terugverdientijd dan een huishouden waarbij er overdag iemand thuis is.

Thuisaccu

Teruglevering kan voorkomen worden met een thuisaccu. Door zelfopgewekte zonnestroom op te slaan in een accu kan die stroom op latere tijden verbruikt worden als de zon niet meer schijnt. Zo profiteren ook de tweeverdieners optimaal van de terugleversubsidie. Het is daarvoor wel nodig om een thuisaccu aan te schaffen en die kost al snel een paar duizend euro. Tesla heeft zo’n accu en ook BMW.

De slimme meter, subsidie-aanvraag en subsidieplafond

De nieuwe subsidieregeling vraagt om nog een aantal aandachtspunten.

Slimme meter

Sommige zonnepaneeleigenaren hebben nog de analoge energiemeter met zo’n draaischijf die terugdraait bij teruglevering. Straks kan dit niet meer. Minister Wiebes geeft aan dat de subsidieregeling vraagt om een energiemeter die apart registreert hoeveel stroom van het energienet wordt afgenomen en hoeveel wordt teruggeleverd. Dit lijkt verdacht veel op de slimme meter….

De subsidie aanvragen

De terugleversubsidie krijg je niet vanzelf op je rekening gestort. Hier is eerst een subsidie-aanvraag voor nodig. De RVO biedt deze mogelijkheid aan, ze richten zelfs een speciaal loket in voor de subsidie-aanvragen. De uiteindelijke betaling verloopt via je energieleverancier om het zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Jaarlijks subsidieplafond

De overheid verstrekt niet oneindig subsidie aan zonnepaneel-eigenaren. Ze hanteert een subsidieplafond wat inhoudt dat er jaarlijks een maximaal bedrag aan subsidie wordt uitgekeerd. Het is nog niet bekend wanneer dat plafond bereikt is.

Voor wie geldt de terugleversubsidie

De terugleververgoeding geldt voor ieder huishouden met zonnepanelen. Of je nou al zonnepanelen hebt of dat je ze van plan bent om aan te schaffen. Ook bedrijven met een kleinverbruikaansluiting hebben straks te maken met de terugleververgoeding. Minister Wiebes wil ervoor zorgen dat huidige zonnepanelenbezitters een soepele overgang hebben van de salderingsregeling naar de terugleversubsidie.

Open eindjes

Het is goed dat we nu meer weten over de opvolger van de salderingsregeling en dat de terugverdientijd van zeven jaar wordt aangehouden. De mensen die twijfel hadden over het aanschaffen van zonnepanelen omdat er weinig bekend was over de salderingsregeling, kunnen nu een beslissing maken. Daarnaast blijven we natuurlijk erg benieuwd naar hoeveel subsidie je krijgt per teruggeleverde kWh en hoe hoog het subsidieplafond is.

Ook zijn er nog enkele andere open eindjes. Zoals:

 • Hoe zit het met de terugleververgoeding van energieleveranciers? Vanaf hoeveel teruggeleverde kWh bieden zij die aan?
 • Kan iemand die zonnestroom teruglevert voor dezelfde kWh én een terugleversubsidie én een terugleververgoeding ontvangen?
 • Is er een grens aan de hoeveelheid kWh die iemand kan terugleveren en waarvoor hij een subsidiebedrag ontvangt?

De RVO geeft aan dat dit bij hun ook nog niet bekend is. De grote lijnen van de subsidieregeling zijn bekend en de verdere uitwerking is waarschijnlijk later deze zomer bekend. Tegen die tijd hoor je weer van ons!

9 reacties

 1. Frits de Jong

  Erg jammer… dit stimuleert huishoudens dus helemaal niet om van gas op electrische verwarming over te stappen (bv: warmtepomp of Infrarood) in de zomer produceer je 70% van alle electriciteit terwijl je in de winter 70% van alle electriciteit verbruikt. Geen accu die je een zomer op laadt voor een volle winter verbruik. Zonder salderen blijft gasstoken economisch aantrekkelijker. (Helemaal na 7 jaar)

 2. Wim Herweijer

  Deze nieuwe regeling is het dus niet bepaald een stimulans om elektrisch te gaan rijden. Want wanneer laad je de autobatterij op(zeker bij private lease laad 90% thuis)? Precies, als je thuis komt van je werk als de zon zijn meeste werk heeft gedaan op je pv panelen…!
  Het subsidieplafond zal de komende jaren steeds sneller bereikt gaan worden omdat de transitie vol inzet op electrisch rijden ondanks hetgeen gezegd in eerste alinea.
  En subsidie blijft principieel een stimulerings maatregel, ik geloof er niks van dat de overheid het plafond verhoogd evenredig met de toename van electrisch verbruik van electrische autos én toename pv panelen!

 3. MJP Paardekooper

  Wat ik me afvraag: De terugleversubsidie geldt voor 7 jaar. Maar wat krijg je dan ná 7 jaar? Alleen de kale productieprijs? Of heb ik het dan verkeerd begrepen?

  • Hans Mohr.

   Na 7 jaar krijg je geen subsidie meer. Daarnaast krijg je ook niet meer geld terug voor wat je terug aan de net levert. In principe maak je nog geld doordat je minder energie hoef te gebruiken, maar het idee is dat mensen ‘minder risico’ zien in het kopen van zonnepanelen en dus er meer mensen zonnepanelen zullen kopen.

 4. Agneta

  Eerlijk gezegd snap ik niets van de zogenaamde eenvoudige uitleg!

  Er staat bij de oude situatie: Een gezin verbruikt in een jaar tijd 3.000 kWh en hun zonne-installatie wekt ook 3.000 kWh op. Daarvan verbruiken ze 2000 kWh zelf. (wie anders?)

  Er wordt dus eerst gezegd dat een gezin 3000kwh per jaar verbruikt, ze wekken ook 3000 kwh op en vervolgens wordt er gezegd dat ze 2000kwh gebruiken. ??? Hoezo nu 2000kwh en eerst 3000kwh? Je verbruikt 3000 of je verbruikt 2000 en als je 3000 opwekt en 3000 verbruikt speel je quitte.

  De uitleg bij de nieuwe situatie is net zo onduidelijk.

  • Nikola

   Ze bedoelen denk ik 3000kwh opwekken maar gebruik is minder bijvoorbeeld omdat ze overdag werken en s’avonds thuis zijn dan is er geen zon.
   Dan probleem kan je dus oplossen met een accu.

  • Marcel

   Wat ze bedoelen is dat bij 2000 kWh de stroom die zonnepanelen oplevert rechtstreeks jouw apparaten ingaat omdat je overdag (als er zonlicht is) apparaten aan hebt staan. Die 1000 kWh verbruik je van de energiemaatschappij als er geen zonlicht is.

 5. C.G. Verlaan

  Als ik nu de stroom van de zonnepanelen in bijv. een Tesla accu opslaat en later indien nodig gebruik.
  Op deze wijze lever je toch niets terug.

  • Hallo,

   Dat klopt, dat is een goede aanvulling op dit artikel. Door het op te slaan en later te verbruiken (in de avonduren bijvoorbeeld) is het niet nodig om terug te leveren. Dus profiteer je optimaal van eigen opgewekte zonnestroom. Groeten Annemieke – Energievergelijken.nl

Reacties zijn niet toegestaan.