Bekijk je besparing

Postcode
Huisnr.
Toev.
Huidige energieleverancier Huidige energieleverancier
Sommige aanbiedingen gelden alleen voor nieuwe klanten. Door je huidige leverancier in te vullen houden we hier rekening mee.
Jaarverbruik Jaarverbruik
Door het aantal personen in jouw huishouden te selecteren berekenen wij een schatting van jouw jaarverbruik gebaseerd op cijfers van het NIBUD. Met dit gemiddelde jaarverbruik maken we een vergelijking, maar je zult nooit meer betalen dan je werkelijk verbruikt.
Wil je alleen stroom vergelijken?
Vul dan 0 in bij gas.
Alleen gas vergelijken?
Vul dan 0 in bij stroom.
Vul je verbruik in of maak een schatting
Selecteer aantal personen of vul je verbruik in
Eénpersoonshuishouden Stroom: 1500 kWh
Gas: 1000 m3
Tweepersoons Stroom: 2500 kWh
Gas: 1100 m3
Klein gezin Stroom: 3500 kWh
Gas: 1500 m3
Gemiddeld gezin Stroom: 4500 kWh
Gas: 1700 m3
Groot gezin Stroom: 5000 kWh
Gas: 1800 m3
4500 kWh
1700 m3
Gas
Aantal zonnepanelen
Zonnepanelen
Weet je niet hoeveel je opwekt? Geef dan aan hoeveel zonnepanelen je hebt. We maken dan een schatting voor je.
Ik wek op
Aantal zonnepanelen
Zonnepanelen
Weet je niet hoeveel je opwekt? Geef dan aan hoeveel zonnepanelen je hebt. We maken dan een schatting voor je.
Ik wek op
Normaal
Dal

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor alle dierlijke en plantaardige afvalproducten. Ruim 60% van de duurzame energie die in Nederland wordt geproduceerd, komt uit biomassa. Daarmee is Nederland een van de grootste gebruikers van biomassa in de wereld. De energie uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd.

 

biomassa

Wat is biomassa?

Biomassa is afval uit organisch materiaal. Dit bestaat uit bijvoorbeeld groente-, fruit-, en tuinafval (GFT), maar ook koeienmest, rioolslib en houtafval. Biomassa kan gebruikt worden als energiebron.

Biomassa energie

Hoe produceer je energie uit biomassa? In dierlijke en plantaardige afvalproducten zit energie opgeslagen. Deze energie komt van de zon, die ervoor zorgt dat planten groeien. Dieren die planten eten produceren mest. Hier zit dus ook energie in. Om de energie uit biomassa te halen, wordt deze meestal verbrandt in een biomassacentrale. De biomassa wordt eerst in zogenaamde pallets gedrukt, die daarna worden vermalen tot fijn stof. Het fijne stof wordt vervolgens verbrand. De warmte die vrijkomt, verwarmt een grote ketel met water. De stoom die het water produceert, zorgt ervoor dat een turbine aangedreven wordt. De turbine geeft de energie door aan het elektriciteitsnet. 

Groen gas

Uit biomassa is ook groen gas te winnen. Ruw biogas kan namelijk ontstaan door plantenresten te vergisten of vergassen. Dit biogas kan dan worden omgezet naar gas met aardgaskwaliteit. 

Biobrandstoffen in benzine en diesel

Soms wordt er van bepaalde soorten planten en afval met behulp van bacteriën eerst een gas of vloeistof gemaakt. Het brandbare methaangas wordt gebruikt in een elektriciteitscentrale. De vrijkomende vloeistof ethanol kan worden gebruikt als brandstof voor auto's. Momenteel kan deze brandstof voor een deel de gewone benzine of diesel vervangen. Het is verplicht om een gedeelte biobrandstof toe te voegen aan benzine of diesel. 

Biomassa voor- en nadelen

Biomassa heeft voor- en nadelen. Een voordeel van biomassa is dat het een hernieuwbare energiebron is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raakt biomassa nooit op. Daarom wordt biomassa gezien als een vorm van groene energie. Ook is biomassa altijd beschikbaar. Wind- en zonne-energie zijn dat bijvoorbeeld niet, omdat deze soorten energie afhankelijk zijn van de wind en de zon. De CO2-uitstoot van de verbrande biomassa wordt opgenomen door nieuwe gewassen aan te planten. Zo wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit kan bijvoorbeeld niet met kolen, omdat deze niet onuitputtelijk zijn. Biomassa kan in kolencentrales worden verbrand, samen met het steenkool. Zo worden bestaande energiecentrales dus duurzamer. Tot slot is biomassa na waterkracht de goedkoopste vorm van groene energie.

 

Ondanks deze voordelen, is er veel kritiek op biomassa. Het nadeel van bio-energie is dat de verbranding van biomassa wel voor CO2-uitstoot zorgt en dus niet klimaatneutraal is. Nieuwe bomen groeien volgens wetenschappers niet snel genoeg om de CO2 die wordt uitgestoten op te nemen. De duurzaamheid van biomassa is lastig te meten. Er zijn verschillende vormen van biomassa. Hoe duurzaam bio-energie is, hangt af van de verwerking, productie en het vervoer van biomassa. 

Energie uit biomassa Klimaatakkoord

Biomassa is een van de pijlers uit het Klimaatakkoord. Het kabinet is ervan overtuigd dat biomassa noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarom zet het kabinet zich in voor het verduurzamen van de productie en toepassing van biomassa. Biomassa moet in de toekomst voldoen aan duurzaamheidscriteria. Nog niet alle biomassa is momenteel aantoonbaar duurzaam.