Bekijk je besparing

Postcode
Huisnr.
Toev.
Huidige energieleverancier Huidige energieleverancier
Sommige aanbiedingen gelden alleen voor nieuwe klanten. Door je huidige leverancier in te vullen houden we hier rekening mee.
Jaarverbruik Jaarverbruik
Door het aantal personen in jouw huishouden te selecteren berekenen wij een schatting van jouw jaarverbruik gebaseerd op cijfers van het NIBUD. Met dit gemiddelde jaarverbruik maken we een vergelijking, maar je zult nooit meer betalen dan je werkelijk verbruikt.
Wil je alleen stroom vergelijken?
Vul dan 0 in bij gas.
Alleen gas vergelijken?
Vul dan 0 in bij stroom.
Vul je verbruik in of maak een schatting
Selecteer aantal personen of vul je verbruik in
Eénpersoonshuishouden Stroom: 1500 kWh
Gas: 1000 m3
Tweepersoons Stroom: 2500 kWh
Gas: 1100 m3
Klein gezin Stroom: 3500 kWh
Gas: 1500 m3
Gemiddeld gezin Stroom: 4500 kWh
Gas: 1700 m3
Groot gezin Stroom: 5000 kWh
Gas: 1800 m3
4500 kWh
1700 m3
Gas
Aantal zonnepanelen
Zonnepanelen
Weet je niet hoeveel je opwekt? Geef dan aan hoeveel zonnepanelen je hebt. We maken dan een schatting voor je.
Ik wek op
Aantal zonnepanelen
Zonnepanelen
Weet je niet hoeveel je opwekt? Geef dan aan hoeveel zonnepanelen je hebt. We maken dan een schatting voor je.
Ik wek op
Normaal
Dal

Energieproductie Nederland

Deze pagina is voor het laatst in 2020 geüpdatet.

 

Nederland probeert steeds groener te produceren. In 2050 wil Europa namelijk een CO2-arme samenleving zijn. Ten opzichte van 1990 wil Europa dat de CO2-uitstoot in 2050 is verminderd met 80 tot 95%. Nederland heeft als individueel doel gesteld dat de CO2-uitstoot in 2020 met 14% moest zijn afgenomen. In 2023 moet dit al 16% zijn.

 

De Nederlandse energiesector is groot te noemen. Het levert Nederland zo’n € 36 miljard euro per jaar op. Op deze pagina vind je meer informatie over de elektriciteits- en gasproductie en de import en export van energie. 

 

energieproductie-nederland

Duurzame energieproductie Nederland

In 2018 is ruim 18 miljard kWh hernieuwbare (duurzame) elektriciteit geproduceerd in Nederland. Dit is 15% van het totale stroomverbruik in Nederland. De meest bekende vormen van duurzame energie zijn biomassa, zonne-energie, windenergie en waterkracht

 

Van deze 18 miljard kWh hernieuwbare stroom is de opwekking als volgt:

  • Waterkracht: 0,5%
  • Windenergie: 55%
  • Biomassa: 26,7%
  • Zonnestroom: 17,8%

De doelstellling van de Rijksoverheid is dat in 2050 alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. Dit moet worden gedaan aan de hand van windturbines op zee en op land, maar ook met toekomstige technieken op het gebied van waterstof. Daarnaast kunnen particulieren een warmtepomp aanschaffen of zonnepanelen laten plaatsen. 

Energieproductie Nederland overzicht

Elektriciteit

Nederland is wat betreft elektriciteit bijna zelfvoorzienend. In 2018 is er namelijk 121 miljard kWh aan elektriciteit verbruikt, waarvan 93% van de verbruikte elektriciteit in Nederland is opgewekt. 

Import elektriciteit

Nederland importeert (groene) stroom vanuit Noorwegen en Duitsland. Sinds 2008 ligt de NordNed-kabel tussen Noorwegen en Nederland op de bodem van de Noordzee. Deze wordt overdag gebruikt om goedkope groene elektriciteit te importeren vanuit Noorwegen. ’s Nachts wordt de kabel gebruikt om goedkope elektriciteit te exporteren naar Noorwegen. Op deze manier wordt het water in de bassins van de waterkrachtcentrales in Noorwegen gespaard voor de piekvraag.  

 

Tussen Meeden (Groningen) en Dielen (Duitsland) ligt ook een verbinding. Duitsland heeft een overschot aan gesubsidieerde groene stroom en kan deze goedkoop aanbieden aan Nederland. De elektriciteitsprijzen in Duitsland liggen zo’n 20 procent lager. Doordat er zoveel geïmporteerd wordt, wordt het lastiger voor Nederland om zelf investeringen te doen in groene stroom. De opgewekte groene energie is namelijk duurder dan het importeren vanuit Duitsland. 

 

Naast groene stroom worden er ook Garanties van Oorsprong (GvO’s) geïmporteerd, voornamelijk uit Noorwegen. Het is voor consumenten in Noorwegen zo vanzelfsprekend om groene stroom te krijgen, dat ze geen waarde meer hechten aan groencertificaten. Vandaar dat zij deze verkopen aan energieleveranciers in het buitenland, zoals Nederland. Die gebruiken het om grijze energie te ‘vergroenen’. Zo’n 20% van de stroom die in Nederland wordt verkocht is grijze energie die vergroend is met GvO’s.

Export elektriciteit

In 2018 exporteerde Nederland 19,34 miljard kWh aan elektriciteit. Een groot deel van onze elektriciteit wordt gekocht door landen als België en Groot-Brittannië. Zeker België is door het sluiten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 steeds meer afhankelijk geworden van de import van elektriciteit. De export naar Groot-Brittannië wordt gedaan via de BritNed-kabel, die sinds 2011 in gebruik is. Benieuwd wat het doet met de energieprijzen? Dan kun je via ons elektriciteit vergelijken.

Gas

In 2018 werd er voor het eerst meer gas geïmporteerd dan er werd geëxporteerd. Dit heeft te maken met het langzaam dichtdraaien van de Groningse gaskraan, welke in 2030 helemaal dicht moet zijn. Tot nu toe heeft de overheid sinds de vondst van het gasveld in Slochteren ruim 416 miljard euro verdiend aan de gaswinning. Deze aardgasbaten van de overheid zullen in de toekomst minder snel stijgen, omdat er minder gas wordt gewonnen. 

Productie

In Nederland zit er veel gas in de grond. Nederland is de grootste gasproducent van de Europese Unie. Het Groningen-gasveld (Slochteren) is in 1959 ontdekt en bevatte oorspronkelijk 2600 miljard kubieke meter gas. In 2012 werd er nog zo'n 48 miljard kubieke meter uit het Groningen-veld gehaald, maar dit is gedaald tot 19 miljard kubieke meter in 2018. De winning van aardgas is na 2013 fors gedaald, met name vanwege de veiligheidsrisico's die de gaswinning met zich meebracht. In 2013 werden maar liefst 30 aardbevingen met een magnitude groter dan 1,5 gemeten. Dit aantal is inmiddels teruggelopen tot 15 in 2018. 

 

Naast het gasveld in Slochteren zijn er ook kleine gasvelden. Dit zijn er op moment van schrijven 234 ontwikkeld, zowel op land als in de Noordzee. Het is relatief duur om kleine gasvelden te exploiteren. Hiervoor heeft Nederland in 1974 het kleineveldenbeleid ingevoerd. Hierdoor kunnen producenten van kleine gasvelden hun gas verkopen tegen redelijke voorwaarden en een vergoeding die marktconform is. 

 

Om de voorraad bij Slotcheren te sparen en de veiligheidsrisico's te beperken, heeft de overheid bepaald dat de gaswinning met voorrang in andere, kleinere velden moet gebeuren. Momenteel zijn er 234 ontwikkelde gasvelden, waarvan er 230 in productie zijn en 4 worden gebruikt voor opslag. Ook zijn 125 niet-ontwikkelde gasvelden, waarvan er 53 waarschijnlijk binnen 5 jaar geëxploiteerd gaan worden. Van de overige 72 is het onzeker of deze ooit geëxploiteerd kunnen gaan worden.

Import

De energiebedrijven in Nederland kopen gas van gasproducenten. Zij kijken hierbij naar de prijs. Wanneer deze gunstiger is in het buitenland, zullen zij er voor kiezen om gas te importeren. Zoals net al werd genoemd is 2018 het eerste jaar waarin Nederland meer gas importeerde dan het exporteerde. Er is gekozen om gas te importeren vanuit verschillende landen en via verschillende aanvoerroutes, om te voorkomen dat Nederland afhankelijk wordt van slechts 1 leverancier of aanvoerroute. Bij internationale (gas)conflicten zal Nederland dan niet de pineut zijn. 

 

Nederland wil in de toekomst het gasknooppunt (gasrotonde) worden van Noordwest-Europa. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in het gastransportnetwerk, installaties voor vloeibaar gas en de opslag van gas. Hierdoor kan de gasvoorziening in Nederland worden veiliggesteld, wordt de concurrentiepositie verbeterd en levert het extra banen op. 

Export

Nederland is, zoals hierboven genoemd, inmiddels geen netto gasexporteur meer. De verwachting was dat Nederland tot 2025 meer gas zou exporteren dan het importeert, maar dit is in verband met een lagere gaswinning niet meer mogelijk. In 2018 was de invoer van gas 52,1 miljard kubieke meter, terwijl de uitvoer slechts 48,9 miljard kubieke meter bedroeg.